veri koruması

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Veri koruma, RehaNorm GmbH & Co. KG'nin yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. RehaNorm GmbH & Co. KG web sitesi genel olarak herhangi bir kişisel bilgi verilmeden kullanılabilir. Bununla birlikte, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin onayını alırız.

Kişisel verilerin, örneğin ilgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi işlenmesi, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Rehanorm Bingen GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu veri koruma beyannamesi ile şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri, bu veri koruma beyannamesi ile hakları konusunda bilgilendirilir.

RehaNorm GmbH & Co. KG, denetleyici olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, internet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte özgürdür.

1. Tanımlar

RehaNorm GmbH & Co. KG'nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kabul edildiğinde Avrupa yasa koyucu tarafından direktifler ve düzenlemeler için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için olduğu kadar halk için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

     • a) kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle (bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilgili tüm bilgilerdir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad gibi bir tanımlayıcıya, bir kimlik numarasına, konum verilerine, çevrimiçi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.

     • b) veri konusu

İlgili kişi, kişisel verileri işlemden sorumlu kişi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

     • c) işleme

İşleme; toplama, kayıt, organizasyon, sipariş verme, saklama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma gibi otomatik prosedürler veya kişisel verilerle bağlantılı bu tür süreçler yardımıyla veya bunlar olmadan gerçekleştirilen herhangi bir süreçtir. İletim, yayma veya diğer herhangi bir şekilde sağlama, karşılaştırma veya bağlantı kurma, kısıtlama, silme veya imha yoluyla ifşa.

     • d) işlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

     • e) Profil oluşturma

Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ve kişisel konularla ilgili hususlar olmak üzere, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlemesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, nerede olduğunu veya yerini değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek.

     • f) takma adlandırma

Takma isimlendirme, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine artık atanamayacak şekilde işlenmesidir, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin kişisel verilerin korunmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atanamaz.

     • g) kontrolör veya kontrolör

Sorumlu kişi veya işlemden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik yasasına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak sağlanabilir.

     • h) İşlemciler

İşlemci, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır.

     • i) alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır. Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları uyarınca belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.

     • j) üçüncü şahıs

Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.

     • k) Onay

Onay, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği bir beyan veya diğer kesin olumlu eylemler şeklinde belirli bir durum için ilgili kişi tarafından verilen herhangi bir gönüllü, bilgilendirilmiş ve açık niyet beyanıdır. dır-dir.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

RehaNorm GmbH & Co. KG
Ockenheimer Graben 50 adresinde
55411 Bingen-Kempten

E-posta: bilgi (at) rehanorm.de

Yetkili temsilci / irtibat kişisi:
Andrea Staus
Telefon: +49 (67 21) 9 06-0
Faks: +49 (67 21) 9 06-66

3. Çerezler

RehaNorm GmbH & Co. KG web sitesinde tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu tanımlama bilgilerini kullanır. Çoğu çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerez için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir dizi karakterden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezler içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği ile tanınabilir ve tanımlanabilir.

Tanımlama bilgilerinin kullanılması yoluyla, RehaNorm GmbH & Co. KG, bu web sitesinin kullanıcılarına tanımlama bilgisi ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez kullanılarak, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcının çıkarlarına göre optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır.

İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısındaki ilgili bir ayar vasıtasıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış olan çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

RehaNorm GmbH & Co. KG web sitesi, web sitesine bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (sözde yönlendiren), (4) üzerinden erişilen alt web siteleri web sitemizdeki erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize yapılan saldırılar durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken Rehanorm Bingen GmbH, ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunun için reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve ( 4) kolluk kuvvetlerine bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler, sonuçta tarafımızca işlenen kişisel veriler için en iyi düzeyde koruma sağlamak amacıyla şirketimizdeki veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla Rehanorm Bingen GmbH tarafından istatistiksel olarak ve ayrıca değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.

5. Web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verileri sağlayarak işlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden sonuçların işlenmesinden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin aktarıldığı. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, işlemden sorumlu kişi tarafından ve kendi amaçları için münhasıran dahili kullanım için toplanır ve saklanır. İşlemeden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri işlemeden sorumlu kişiye atfedilebilen dahili kullanım için de kullanan bir paket hizmet sağlayıcısına aktarılmasını ayarlayabilir.

İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kayıt olarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemenin ve gerekirse cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planında saklanır. Bu bakımdan, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişiyi korumak için gereklidir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya aktarım cezai kovuşturma için kullanılmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Veri konusunun gönüllü olarak kişisel verilerin sağlanmasıyla kaydedilmesi, veri denetleyicisinin, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilen veri konusu içeriği veya hizmetleri sunmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında verilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya işlemden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirebilir.

İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair talep üzerine herhangi bir zamanda ilgili herhangi bir kişiye bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, işlemden sorumlu kişi, yasal saklama gerekliliği olmaması koşuluyla, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemden sorumlu kişinin tüm çalışanları, bu bağlamda iletişim kişisi olarak veri sahibine açıktır.

6. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri

Yasal düzenlemeler nedeniyle, RehaNorm GmbH & Co. KG'nin web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişim kurmaya olanak tanıyan bilgiler içerir ve sözde elektronik posta için genel bir adres (e-posta adresi) içerir. Bir veri konusu, işlemden sorumlu kişiyle e-posta veya bir iletişim formu ile iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. İşlemden sorumlu kişiye tabi bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temasa geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz.

7. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya bu, işlemden sorumlu kişinin Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya yasa veya yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından belirtilmiş olması durumunda tabi olduğu, sağlandı.

Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir.

8. Veri sahibinin hakları

     • a) Onay hakkı

İlgili her kişi, Avrupa yönergesi ve düzenlemesini veren kuruluş tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin işlemden sorumlu kişiden onay talep etme hakkına sahiptir. İlgili bir kişi bu teyit hakkını kullanmak isterse, işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla herhangi bir zamanda iletişime geçebilir.

     • b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendileri hakkında depolanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişiden bir kopyasını almak için Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri tarafından tanınan haklara sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

   • işleme amaçları
   • işlenen kişisel veri kategorileri
   • kişisel verilerin ifşa edildiği veya halen ifşa edilmekte olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılara veya uluslararası kuruluşlara
   • Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
   • Sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz etme hakkı
   • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı
   • kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: Verinin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler
   • Madde 22 (1) ve (4) GDPR uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve veri konusu için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

Ayrıca, veri konusu kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi alma hakkına sahiptir. Durum böyleyse, veri konusu aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

İlgili bir kişi bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

     • c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir - ek bir beyan yoluyla dahil.

Bir veri konusu bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

     • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmadığı ölçüde, sorumlu kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme Avrupa direktif ve düzenleme yetkisi veren kuruluş tarafından tanınan haklara sahiptir:

   • Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmış veya başka şekilde işlenmiştir.
   • Veri sahibi, işlemin Madde 6 Paragraf 1 Mektup a GDPR veya Madde 9 Paragraf 2 Mektup GDPR uyarınca dayandığı rızasını iptal eder ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak yoktur.
   • Veri konusu, Madde 21 Paragraf 1 GDPR uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için geçersiz kılan meşru nedenler veya Madde 21 Paragraf 2 GDPR uyarınca veri konusu nesneler Bir.
   • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
   • Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
   • Kişisel veriler, GDPR 8. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.

Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri konusu kişisel verilerin Rehanorm Bingen GmbH'de saklanmasını istiyorsa, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. RehaNorm GmbH & Co. KG çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler Rehanorm Bingen GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz sorumlu kişi olarak kişisel verileri GDPR Madde 17 Paragraf 1 GDPR uyarınca silmekle yükümlü ise, Rehanorm Bingen GmbH mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır. Teknik nitelikte, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işleyicilerine, veri sahibinin bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların silinmesini veya bu kişisel verilerin bu diğer veri işleyicilerden kopyalanmasını veya çoğaltılmasını talep ettiğini bildirmek için işlem gerekli olmadığı sürece talep etti. Rehanorm Bingen GmbH çalışanı, münferit durumlarda gerekli olanları ayarlayacaktır.

     • e) İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını zorunlu kılma hakkına sahiptir:

   • Kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre için veri sahibi tarafından itiraz edilir.
   • İşleme yasadışıdır, ilgili kişi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
   • Sorumlu kişi artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak ilgili kişinin yasal talepleri ileri sürmesi, uygulaması veya savunması için bunlara ihtiyacı vardır.
   • Veri sahibinin işleme acc'ye bir itirazı var. GDPR'nin 21. maddesinin 1. fıkrası ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişininkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili bir kişi Rehanorm Bingen GmbH'de saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Rehanorm Bingen GmbH çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını sağlayacaktır.

     • f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, ilgili kişi tarafından sorumlu bir tarafa yapılandırılmış, ortak ve makinede okunabilir bir formatta sunulan, kendileriyle ilgili kişisel verileri almak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen direktif ve düzenlemelerin hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin 6. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Fıkrasının Bir GDPR'ye Mektup veya Madde 9 Para. 2 bir DS-GVO'ya veya Madde 6 paragraf 1 harf b DS-GVO'ya göre bir sözleşmeye yazılır ve işlem, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir veya sorumlu kişiye atanan kamu otoritesinin uygulanmasında yer alır.

Ayrıca, GDPR Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, ilgili kişi kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine aktarılması hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve eğer bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez.

Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi herhangi bir zamanda Rehanorm Bingen GmbH'nin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

     • g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir ve bu, 6. maddenin 1. fıkrasının e harfine dayanmaktadır. veya f DS-GVO nesneye yerleştirilir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Rehanorm Bingen GmbH, veri konusunun çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlem için zorlayıcı meşru nedenleri ispatlayamadığımız veya işleme, iddia, uygulama veya savunmaya hizmet etmedikçe, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir yasal iddialar.

Rehanorm Bingen GmbH'nin doğrudan postayı işletmek için kişisel verileri işlemesi durumunda, ilgili kişi, bu tür bir reklam amacıyla kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda doğrudan postayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri konusu, RehaNorm GmbH & Co. KG'nin doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederse, Rehanorm Bingen GmbH kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, kendisiyle ilgili olarak RehaNorm GmbH & Co. KG'de bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya 89. Maddeye uygun olarak istatistiksel amaçlarla yürütülen kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. 1 GDPR, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işleme gerekmedikçe itiraz etmek.

İtiraz etme hakkını kullanmak için, ilgili kişi herhangi bir Rehanorm Bingen GmbH çalışanı veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58 / EC Direktifi ne olursa olsun, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

     • h) Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara - profil oluşturma dahil - tabi olmama hakkına sahiptir, bu da kendileri üzerinde yasal bir etkiye sahiptir veya onları benzer şekilde önemli ölçüde etkiler, Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekli değilse veya (2) sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı temelinde izin veriliyorsa ve bu mevzuat uygun önlemleri alırsa veri sahibinin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini korumak için veya (3) veri sahibinin açık rızasıyla yapılır.

Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile yapılmışsa, RehaNorm GmbH & Co. KG, hak ve özgürlükleri korumak için uygun önlemleri alır. en azından sorumlu kişi tarafından bir kişinin müdahalesini alma, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil olmak üzere veri konusunun meşru menfaatlerini korumak.

Veri konusu, otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

     • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine izin vermeyi iptal etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi, rızasını geri çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. İşleme için yasal dayanak

Madde 6 yaktım. Bir DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonlarının yasal dayanağı olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin malların teslimi veya diğer hizmetlerin veya bedellerin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, işleme aşağıdakilere dayanır: Madde 6 yaktım. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturma durumlarında, sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6 I yaktı. c GDPR. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerektiğinde durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. Nihayetinde, işleme operasyonları Madde 6 yaktı. f GDPR. Veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlüklerinin geçerli olmaması koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması halinde, yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme işlemleri, bu yasal temele dayanmaktadır. Avrupa yasa koyucu tarafından özel olarak bahsedildiği için, bu tür işleme operasyonlarını gerçekleştirmemize özellikle izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin üstlenilebileceği görüşündedir (açıklama 47 cümle 2 GDPR).

10. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından takip edilen işlemede meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi 6. maddeye dayanıyorsa yaktım. f DS-GVO, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütme konusundaki meşru menfaatimizdir.

11. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin depolanma süresine ilişkin kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihi geçtikten sonra, artık bir sözleşmeyi yerine getirmesi veya başlatması gerekmediği sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

12. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; karşılık vermemenin olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen (ör. Vergi düzenlemeleri) gerekli olduğunu veya ayrıca sözleşme düzenlemelerinden (ör. Sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklıyoruz. Bir sözleşmeyi imzalamak için, bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, ilgili kişi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yaptığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi kişisel verileri vermeden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağını ilgili kişiye ayrı ayrı açıklar.

13. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH'nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur. Harici veri koruma görevlisi Hanover RC GmbH ile işbirliği içinde çalışır, kullanılmış bilgisayarlar geri dönüştürülmüş ve hukuk firması WILDE BEUGER SOLMECKE | Avukatlar oluşturuldu.

tr_TRTürkçe