Kullanım Şartları

Genel teslimat ve ödeme koşulları

geçerlilik

Teslimat ve ödeme koşullarımız istisnasız tüm satışlar için geçerlidir. Siparişler ve diğer anlaşmalar ancak yazılı onayımızdan sonra geçerlidir. Alıcının satın alma hüküm ve koşulları açıkça reddedilir.

 

Sözleşme teklifi ve sonucu

Zaman içinde açıkça sınırlı olmadıkları sürece teklifler her zaman değiştirilebilir. Teklifler yazılı onay gerektirir. Onaylanan siparişler için fiyatlar sabittir, ancak sorumlu olmadığımız fiyat artışlarında (örn. Vergi artışları, ücret artışları, alt tedarikçilerimizin fiyat değişiklikleri) fiyatı buna göre ayarlama hakkımız saklıdır. Ismarlama ürünler ve onarım çalışmaları için maliyet tahminleri her zaman bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler saklıdır.


Nakliye yolu

Nakliye yolunu seçmekte özgürüz. Örneğin ekspres gönderiler, ekspres ürünler vb. Gibi özel istekler durumunda, ek maliyetler de alıcı tarafından karşılanır. Mallar her zaman riski müşteriye ait olacak şekilde gönderilir. Nakliye hasarı durumunda, alıcının rapor için ilgili nakliye şirketine başvurması gerekir.

 

Yanlış siparişler / iade edilen ürünler

Hatalı siparişler ancak biz onlardan sorumlu olduğumuzda ve mallar mükemmel durumda ise geri alınacaktır. Bunun için işlem ücreti alınmaz. Münferit durumlarda, hatalı siparişler veya iade edilen mallar bir iyi niyet göstergesi olarak kabul edilirse, aşağıdaki gerekliliklere uyulmalıdır:
a) Ürün numarası, ürün açıklaması, irsaliye tarihi ve numarası ile fatura numarası belirtilmelidir.
b) İade bedelsiz yapılmalıdır.
c) İade edilen mallar kusursuz durumda olmalıdır.
d) Mallar, sevk irsaliyesinde listelenen kalem numaralarına uygun olmalıdır. Hiçbir koşulda bir eşyadan çıkarılan tek tek parçalar geri alınmayacaktır.
e) Malların net değerinin 5 %'si kadar işlem ücreti, ancak geri almak için en az 15 Euro tahsil edilecektir.

 

Paketleme ve nakliye masrafları

Maliyet üzerinden tahsil edilecektir.

Teslimat zamanları

Belirtilen teslimat süreleri bağlayıcı değildir. Bunun aşılması alıcıya sözleşmeden çekilme hakkı vermez. Tazminat iddiası hariçtir. Parça teslimatlarına izin verilir.

Garanti ve kusur bildirimleri

Satıcı, mallardaki kusurlar için, tüm bu parçaları ücretsiz olarak tamir etmesi veya doğrulanabilir malzeme veya işçilik kusurları ve benzeri nedenlerle kusurlu veya kullanılamaz hale gelen yeni parçaları 6 ay içinde teslim etmesi gerektiği için hariç tutulmakla yükümlüdür. Kusurun bildirilmesi yazılı olarak biliniyordu. Alıcı, satıcıya yedek teslimatı gerçekleştirmesi için gerekli zamanı ve fırsatı tanımalıdır. Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer. Şikayetler, ancak malların teslim alınmasından sonraki bir hafta içinde satıcıya yazılı olarak bildirildiyse değerlendirilebilir. Aşağıdakiler tazminat ödeme yükümlülüğünün dışında tutulmuştur: Doğal aşınma ve yıpranma, ihmalkar veya yanlış kullanım veya şiddetli hasarın neden olduğu hasar. Satın alma sözleşmesinin dönüştürülmesi, satın alma fiyatının düşürülmesi veya her türlü tazminat talebi hariçtir. Satıcı veya tedarik eden şirket dışındaki taraflarca tek tek parçaların onarımı, değiştirilmesi veya değiştirilmesi durumunda garanti sona erer.

Mülkiyetin korunması

Teslim edilen mallar, müşteri ile iş ilişkisinden doğan tüm talepler ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Alıcı, olağan iş akışı içerisinde bize ait malları satabilir. Bir satış durumunda, alıcı tüm ödeme taleplerini bize önceden devreder. Mülkümüz diğer mallarla karıştırılırsa, mallarımızın değer oranı oranında atama gerçekleşir. Menkul kıymetlerimizin değeri taleplerimizi 25%'den fazla aşarsa, müşterinin yazılı talebi üzerine, tamamen ödenmiş menkul kıymet kalemlerini seçimimize göre derhal serbest bırakacağız. Uzun süreli mülkiyet hakkı da geçerlidir.

Ödeme şartları

Faturalar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net nakit olarak ödenir. Ödeme 14 gün içinde alınırsa, önceki hizmetlerden tüm ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durumunda 2%'ye indirim sağlıyoruz. 30 günlük ödeme süresi aşılırsa, gecikme faizi alma hakkına sahibiz. Faiz oranı, büyük bankaların standart piyasa faiz oranlarıdır. Teslimatta nakit teslim etme hakkını açıkça saklı tutuyoruz.

Veri depolama

Müşterinin kişisel verilerini kullanma ve kaydetme hakkına sahibiz.

Yerine getirme yeri

ve yargı yeri Bingen'dir.

tr_TRTürkçe